signs

Chinglish

Pozor na spasu
"potenciální ohrožení je horší nežli nahý oheň! Pozor na spásu!
Oheň dokáže být ničivý!" (Tato půvabná cedulka se nalézá
v Suzhou v chrámu Xuanmiao a vyfotili jsme ji v září 2005)
Očití svědkové tu událost popisují v dostupných pramenech asi takto:

Ve vzduchu bylo kromě zápachu stovek nedokouřených cigaret cítit i obrovskou nervozitu. Již za malou chvíli se měly zúročit tisíce člověkohodin práce rozsáhlého týmu! Kontrolky počítače stále blikaly v rytmu stejně zběsilém jako nervózní poklepávání laciných propisek na desce stolu. Najednou se ozvalo osvobozující pípnutí. Sálem to zahučelo. Právě nastával okamžik, po kterém již nebudou překlady dělat lidé, ale počítače! Z počítače s chrčením pomalu lezl proužek papíru. Ihned po něm hrábla ruka ve vytahaném svetru. Brýle s tlustými skly chvíli zíraly na ruský překlad anglického přísloví, "Spirit is strong but flesh is weak," neboli "Duch jest chrabrý, alě tělo je slabé." Těžké hodinky pomalu sklouzly pod vytahaný rukáv a tlusté brýle vzhlédly od proužku papíru. Nikdo ani nedutal. I ostatní tlusté brýle zrcadlily vážnost okamžiku, o kterém budou jednou vyprávět vnukům. Který dmul jejich vědecká prsa pýchou. O kterém se bude psát v učebnicích. Ano, kdo když ne my, kdy když ne teď!

Tlusté brýle se rozpačitě podrbaly na zátylku a podaly proužek papíru vedlestojící soudružce. Ta si ho beze slova přečetla a podala dále. Papírek plul rozlehlým sálem od jedné ruky ke druhé jako pstruh jarní bystřinou. V sále panovalo naprosté ticho. Až do chvíle, kdy si překlad přečetl poslední elév, kterého sem teprve nedávno přidělili z Matematické fakulty Lomonosovovy univerzity. Rozesmál, až mu z očí začaly téct slzy. Po něm vybuchl celý sál. Obrovské napětí bylo vmžiku totam. Na papírku totiž stálo Vodka je silná, ale maso je zkažené. Všichni si hluboce oddechli. Čekalo je ještě mnoho spokojených výzkumných člověkohodin, člověkodní, člověkotýdnů...

Mno, pohádky končívají happyendem, bohužel soudruzi z NDR, kteří někde udělali chybu, jestli nezemřeli, bádají podnes, zatímco nějaký zlý duch jejich software mezitím vypustil mezi lidi, kteří ho začali používat v domnění, že počítačový překlad již funguje. Není tomu tak. Nefunguje. Ale to nikomu nevadí, a tak může být i nadále oblíbenou zábavou anglicky mluvících cizinců v Číně fotosafari cedulí, které se více nebo ještě více pokroucenou angličtinou snaží něco sdělit. Naopak, díky počítačům dosáhla kvalita matroše nových, netušených hladin. Kolikrát si je třeba nápis nejprve doslovně přeložit do čínštiny, a teprve pak je zřejmé, co tím vlastně chtěl básník říci. To je ostatně v Číně běžný paradox, když potřebujete nějakou informaci, že teprve až když to víte, tak pochopíte, co vám vlastně říkali. Nejsme si ale jisti, že v případě požáru nebo jiné neočekávané události bude mít turista mnoho času na hrátky s gramatikou a se slovníkem. Pohrajme si proto, dokud nehoří!

Fire is in a safe hand
Jak z "Když všichni budeme bojovat proti ohni, tak bude všude
bezpečněji" vznikla tato perla, už se asi nikdy nedozvíme.
(Suzhou, září 2005)
Abychom se vyhnuli jednomu nedorozumění: nikdo se tu samozřejmě nechce posmívat autorům těhle perel. Jak správně a tolerantně poznamenává jazyková sekce Lonely Planet, stačí se patnáct let učit čínsky a půl hodiny anglicky na to, abyste sami dokázali tvořit kvalitní chinglish. Tady nás to zajímá hlavně z jazykového hlediska, jak (ne) funguje překlad z jednoho jazyka do druhého. Kromě toho, že jsou zábavné, tak na nich je taky vidět, jak jsme zajatci svého mateřského jazyka, který v našem mozku upředl struktury tak pevné a odolné, že to dá opravdu velkou práci a námahu, než se z nich člověk vyvleče a než začne cizí jazyk používat tak, jak ho používají rodilí mluvčí. To je obecný problém každého, kdo se dostal přes první díl učebnice kteréhokoliv jazyka: Hm, asi pochopili co chci říct - ale oni to řeknou jinak. A v neposlední řadě to není špatné cvičení ani na tu angličtinu, jsme si 100% jisti, že u některých příkladů vám bude chvíli trvat, než zjistíte, co na nich je vlastně špatně.

Nebo se na to můžeme podívat z druhé strany. Chinglish si svojí správností a komičností určitě nezadá s chybami a komičností čínštiny nás bělochů. :-)

Pokud máte nějaké pěkné příklady z vašich cest - a nemusí být jen z Číny nebo čínštiny - pošlete nám je, rádi je uveřejníme! :-)

Vítejte v magické krajině, kde nemožné je běžné, paradox je normou a nesmysl se tváří jako fakt! Vstup tudy .