signs

Pár knížek, kde se můžete dozvědět víc

Kde najdete další informace:

Na prvním místě bychom zde asi měli upozornit na zcela nový zdroj informací v knižní podobě, kterým je od února 2010 naše nová kniha, Knížka o čínštině. Na jejím konci je i kompletní bibliografie - pravděpodobně - všeho, co o Číně a čínštině vyšlo česky.

Náš seznam knih na této stránce je nahodilý - pokud tedy máte pocit, že tu nějaká kniha není a být by tu měla, dejte nám o tom určitě vědět mailem - rádi sem vaši informaci zařadíme.

- o čínském písmu a o čínštině

  [1] Krupa, Genzor, Drozdík, Jazyky sveta, Bratislava, 1983
  [2] Krupa, Genzor, Písma sveta, Bratislava 1989
  [4] Obuchová, L., Čínské symboly, Grada, 2000
  [5] Král, O., Čínská filosofie (přednášky), FF UK Praha, 1999, str. 44-45
  [6] Třísková, H. ed., Transkripce čínštiny - sborník statí, Česko-čínská společnost, Praha 1999
  [7] Černý, J., Úvod do studia jazyka, Olomouc, 1998
  [8] Třísková, H. ed., Transkripce čínštiny - Tabulky a návody, Česko-čínská společnost, Praha 1999
  Pozn.: jedná se o skvělou ALL-INCLUSIVE příručku do šuplíku, odkud ji vylovíte vždy, když bude zapotřebí. Pojednání o pinyinu, o transkripcích české, anglické, německé, Wade-Gilesově, o Zhuyin zimu, ... Pojednání o přepisech dalších orientálních jazyků (arabština, indické jazyky, korejština, tibetština, mongolština, vietnamština a - bonus pro vytrvalé - japonština! No a zbytek ze 130 str. jsou převodní tabulky mezi výše zmíněným. Neustálé chyby v přepisech jmen čínských osob a reálií (jejichž pinyinovou podobu lze přitom tak snadno snadno dohledat na západních zpravodajských serverech) svědčí pouze o tom, že naši novináři ke škodě nás čtenářů tuto knihu bohorovně ignorují.
  [9] Liu Xie, Duch básnictví řezaný do draků, přel. O. Král, Brody, 2000 Také v této knize najdete velmi přehledný úvod do transkripce pinyin z pera Davida Sehnala

- o Číně a Dálném východě


  [10] Fairbank, John F., Dějiny Číny, Nakladatelství Lidové noviny, 1998 - Překrásná kniha. Má - v dnešní hektisch době - jedinou vadu: 5000+ let čínské historie se nevejde na méně než 600+ stránek.
  [11] Spence, J. D., Chin, A., Čína 20. století: posledních sto let ve fotografii, Svoboda, Praha, 1996 - Překrásná kniha. Některé fotografie ve stylu fotožurnalismu TIME jsou NAPROSTO úžasné. Vřele doporučuji!
  [12] Hrdličková, V., Hrdlička, Z. Čína císaře Šen-cunga, Mladá fronta, Praha, 1992 - Překrásná kniha, na kterou se stály fronty. Vyšlo v edici knih o starověkých státech, jako Periklovo Řecko apod.
  [13] tuhle jsem v Knižním klubu listoval knihou "Čína" nebo "Dějiny Číny" (nepamatuju si to jméno přesně) a myslím, že pro běžného čtenáře to je za 399,- (členská cena) dobrý kompromis mezi názorností (obrázky, fotky, křídový papír) a informací. Určitě to ale je krásný dárek! :-)

Taky lze nahlédnout do Ottova slovníku naučného (díl VI., str. 680 - 750) na heslo "Čína", kde najdete další informace. Vzhledem k době vzniku je třeba počítat s jistou zastaralostí, ale na druhou stranu si můžete vychutnat onen nezaměnitelně půvabný styl, jakým se psalo na konci 19. stol a nikdy jindy: třeba v oddíle "Obyvatelstvo" (řazeném, z neznámých důvodů, za "Zvířenu" :-) shledáváme, že "Obyvatelstvo říše Čínské počtem svým staví Čínu nepochybně na prvé místo mezi státy zeměkoule, avšak jednotlivá mínění o počtu jeho velice se od sebe liší ... výsledky sčítání z roku 1812, kdy napočteno v Číně 360,289.897 duší. Kreitner naproti tomu udává obyvatelstvo vlastní Číny toliko na 150 mill. (kteréžto udání Behm zevrubně vyvrátil)..." atd. atd. atd. (str. 691)

Znak zhong1, KONEC
K O N E C

©Lukáš Havlíček, © SerpentiNet, www.cinstina.cz, 2000-2010