signs

Psaní čísel

Používají se v čínských textech naše (arabské) číslice? Nebo mají Číňané nějaké speciální znaky pro čísla?

Hloubka ctyri metry
"Voda-hluboká-4-metry", varuje tabule za (!) vodním příkopem kolem Century Parku (Shanghai, prosinec 2005)
Jestliže se lépe učíte poslechem než čtením, zkuste sa naučit počítat do sedmi za pomoci čínského rockera Cui Jiana (Cchuej Ťiena): zde počítá nejdřív od jedné do sedmi, pak od jedné do čtyř pěkně pomalu, a nakonec pro zopakování ještě jednou do sedmi rychle.

Jestli se raději díváte, tak jsme na internetu našli moc pěkný screensaver, který píše číslovky od 1 do 9.

A takto se čísla řeknou - resp. bylo by přesnější říci, "takto se přepíše výslovnost znaků standardní transkripcí pinyin a v závorce pak transkripcí českou":

0 = ling (ling)
1 = yi (ji)
2 = er (er)
3 = san (san)
4 = si (s')

5 = wu (wu)
6 = liu (liou)
7 = qi (čchi)
8 = ba (pa)
9 = jiu (ťjou)

Cislovky radu deset
Nahoře zjednodušené, dole tradiční tvary. Pro 10.000 se používala i svastika.

Pisatel čínského textu si může vybrat: buď použije číslice čínské (viz. obr.), nebo arabské. Je to trochu podobné, jako když se rozhoduji, jestli v českém textu napíšu 12 nebo dvanáct. V běžném tištěném textu sázeném v řádcích zleva doprava - to zní trochu kostrbatě, ale přeci jen se občas tu a tam vyskytnou i řádky, vysázené v tradičním směru zprava doleva - se většinou používají běžné arabské číslice. Arabské číslice se též mohou vyskytnout i při sazbě ve sloupcích, která je obvyklejší v Hongkongu a na Taiwanu, ale stejně jako na sazbu latinkových slov do sloupců není zrovna dvakrát hezký pohled, platí to samé i o číslovkách. :-) V takovýchto případech je mnohem vhodnější použít pro číslice čínské znaky. V textu vůbec se používají většinou znaky, stejně tak v titulcích (šest mrtvých), při zvláštních příležitostech, kdy má navrch estetické, kaligrafické hledisko (třeba na plakátech), ale i na dálničních cedulích apod.

Cislovky 0 az 9
Čínské znaky pro číslice od 0 do 9

10.000 Televizi pro Tibet
"Už se těším na Superstar!" pravila tibetská babička, odnášející si nový televizor v akci "Televize do každé tibetské rodiny." Bylo rozdáno celkem 160 TV přijímačů, což je na čínském transparentu prezentováno jako "Televize do 10.000 rodin". Jedná se samozřejmě o idiomatické použití číslovky ve významu "všichni" - přesto lze na tomto místě poznamenat, že rozpor mezi tím, jak se věci prezentují ("tvář") a jaké jsou ve skutečnosti, je pro čínskou kulturu typický. (Znak wan - 10.000 - zakroužkován) (foto agentura Xinhua)

Jak je vidět z horního obrázku, číslice jsou poměrně jednoduché znaky: jedna až tři jsou piktogramy, další vznikly výpůjčkami: vzal se znak pro něco jiného, který se vyslovoval stejně, jako se řeklo to číslo. Deset tisíc (viz. obrázek vlevo) je prý odvozeno od znaku pro škorpiona, který symbolizuje jen obtížně spočitatelné množství, ve kterém se hmyz obvykle vyskytuje. (Needham, str. 5) Zajímavější pro našince může být to, že základním řádem čísel od 10.000 výš nejsou v čínštině tisíce, ale desetitisíce - miliony a miliardy tudíž neexistují: 14 milionů je tedy 1400 desetitisíců. Uff. Naštěstí má Česká republika tisíc desetitisíců a Praha stotřicet desetitisíců obyvatel, a jak to pořád dokolečka opakujete, tak vám to nakonec nějak vleze pod kůži. V Needhamovi [8] jsou uvedeny i znaky pro mocniny 10.000 až do 1024, ale s výjimkou znaku pro "stomilion stomilionů" (1016), který se používá v podobném významu jako "mega-, hyper-, maxi-" (a - aktuálně - taky jako Super v čínské SuperGirl) apod., jsem se s nimi za tu dobu, co dělám čínštinu, nikdy nesetkal - stejně jako většina lidí asi neví, jak dlouhá (či krátká) je pikosekunda...

Kolecko jako nula
"kolečko" jako symbol pro nulu
Znak nula
Znak nula
Zajímavý je čínský znak pro nulu - všimněte si, jak se píše: nahoře radikál déšť (mimochodem, vidíte tam ty kapky uvnitř obláčku?:-) a dole fonetikum, které se i jako samostatný znak čte stejně jako ve znaku nula: ling (ling). Jeho význam také cosi vypovídá o obrazotvornosti tvůrců a uživatelů čínského písma: poslední kapky bouře, čili v odvozeném významu něco, co přebývá. Odtud byl už jenom krůček k jeho použití na místě nuly: 105 se chápalo jako 100 a přebývá 5...
Existuje i zjednodušená varianta, "kolečko" (nebo snad - etymologicky - "kapka"?), ale zdá se mi, že pokud se v textu rovnou nepoužije nula arabská, převažuje znak ling.
V této chvíli se nám problematika nuly dělí na dvě části: nula jakožto symbol používaný v čínské matematice a nula coby čínský znak.
Needham uvádí, že už v nejstarších textech na kostech z doby někdy kolem 14. stol. př. n. l. je doloženo počítání v desítkové soustavě. Tzn. že zatímco ve starém Římě znamenalo "111" (čili "III") "tři", v Číně to stejně jako u nás znamenalo "sto jedenáct". V takové soustavě se rozhodně neobejdete bez "prázdných míst", čili nuly, jinak se vám z 1050 stane 15.
Asi až do 8. st. n. l. se místo nuly používalo opravdu prázdné místo, aby později ustoupilo "kolečku". Zhruba od 15. stol se začal používat výše diskutovaný znak ling.

Bankovkove znaky cili tzv. daxie
"Bankovkové" znaky pro číslice od 0 do 9 (pozorný čtenář Tomáš Pergler si všiml, že jeden znak v řadě chybí, konkrétně trojka - děkujeme za upozornění :-) )
Čím jednodušší číslice, tím jednodušší podvody, známá to úměra. Už během dynastie Han (Chan, 2.stol BC - 2.stol AD) se vyvinula další "sada" číslovek, která byla jednak vnímána jako hezčí z estetického hlediska, a zároveň byla používána v účetní praxi, protože tyto číslovky nebylo možno falšovat pouhým přepsáním. Na obrázku si to ostatně můžete porovnat sami. Při pozornějším pohledu je vidět, že jednoduché číslice jsou pěkně schovány kdesi "uvnitř" složitějších variant tak, aby nikdo nemohl šmahem jedním tahem udělat z dvojky trojku - anebo, ještě hůře, z jedničky desítku, anebo - to by byl vážně průšvih! - z desítky tisícovku!

Existuje i několik speciálních znaků pro násobky deseti (20, 30, ...) používané v obchodě či v restauracích, vypadají trochu jako čárky za pivo, ale jejich použití je jen velmi omezené.

Jako správní burziáni mají Číňani také systém ukazování číslic na prstech jedné ruky do desíti. Obrázek časem.


Znak zhong1, KONEC
K O N E C

©Lukáš Havlíček, ©SerpentiNet, www.cinstina.cz 2000-2010