signs

Knížka o čínštině

S potěšením vám představujeme překlad knihy Daniela Kanea, "The Chinese Language", který vydáváme pod českým názvem "Knížka o čínštině". Podrobnější představení včetně obsahu a objednávku najdete zde.

Na rozdíl od naší první obrazové publikace o Praze, vydané v čínštině pro čínské čtenáře, je Knížka o čínštině určena čtenáři českému a potažmo i slovenskému. Dohodli jsme se proto s autorem anglického originálu, že ty pasáže, které vysvětlovaly problematiku čínštiny na základě angličtiny, upravíme na češtinu. Překlad pořídili přední čeští sinologové, odborníci na danou problematiku. Knížka je tak zcela srozumitelná i těm čtenářům, kteří angličtinu neovládají a přináší jim představu o tom, čím je čínština specifická: čínské znaky, výslovnost, gramatika, slovní zásoba.. Chcete čínsky poprosit nebo vás zajímá, kolik slov má čínština pro různé příbuzné...? V knize se také dočtete i o mnoha méně obvyklých aspektech čínštiny současné i historické a mnoho dalších zajímavých témat. Dále jsme ji doplnili o seznam literatury v češtině a další užitečné materiály. Knížka je tak vhodná jak pro laiky a začátečníky, tak i pro pokročilé studenty činského jazyka.

V neposlední řadě jsme do knihy připojili i pasáže, které se týkají způsobu, jakým čínská, poněkud cizokrajně znějící slova, pronikají do češtiny. Vzhledem k zásadním odlišnostem a nekompatibilitě obou jazyků vládne v této oblasti stále pořádný zmatek. Svět již dávno akceptoval čínskou transkripci pinyin, v českých zemích zatím stále média prosazují zastaralou transkripci českou.

Doufáme, že naše kniha přispěje k řešení tohoto problému, který se stává tím palčivějším, čím více se Čína a čínština stává součástí i našeho světa.

Lukáš Havlíček, vydavatel

DesertRose s.r.o. a www.cinstina.czKnížka o čínštině obálka malá